Hoe kun je het beste het schrijven van een paper aanpakken?

Het schrijven van een paper/thesis/essay, hoe je het ook wilt noemen, lijkt voor veel studenten een lastige opgave. Bij het schrijven van een paper komt veel uitstelgedrag voor en als studenten eraan beginnen is het vaak te laat om een goede paper te maken. Hieronder volgen twee tips die ik mee kan geven voor jouw volgende paper.I-believe-you-can-do-it

1. Plan het schrijven van een essay
Wil je jouw paper laten resulteren in een goed cijfer dan zul je je schrijfwerk in moeten plannen, het schrijven van een goed stuk kost immers tijd. Voor tips over het maken van een goede planning: klik hier.
irac2. IRAC
Een handige tip bij het maken van je paper is de volgende afkorting: IRAC. Deze afkorting staat voor:  Issue, Rule, Analysis, Conclusion. Deze regel geldt zonder meer voor rechtenstudenten maar ik ben ervan overtuigd dat ook andere studenten dit goed kunnen gebruiken. Een goede paper heeft in principe een standaard volgorde. Allereerst begin je met je probleem te beschrijven (issue), vandaar dat je probleemstelling  van je paper erg goed dient te zijn, want hierop baseer jij de invulling van je gehele paper.
Daarna ga je zoeken naar een regel (rule) die van toepassing is op dit probleem, of meerdere regels.  Vooral voor rechtenstudent is dit een onderdeel dat zeker in je paper opgenomen dient te zijn, als rechtenstudent vind je de regel dan ook in het wetboek (natuurlijk niet alleen in het wetboek, maar ook in jurisprudentie etc).  Voor andere studenten lijkt mij dat deze regel ook opgaat: je dient immers  uiteindelijk je probleemstelling te beargumenteren.
Hierna komt het echte werk: je gaat de regel toepassen (analysis) op je probleemstelling. Hierbij kun je uitgebreid onderzoeken of je probleemstelling klopt in samenhang met de regel  die je hebt gevonden (of het onderzoek wat je hebt gedaan). Kortom: genoeg schrijfwerk.
Als laatste eindig je met een conclusie (conclusion). Waarschijnlijk is dit een van de belangrijkste onderdelen (wellicht zelfs het belangrijkste onderdeel) van je paper. In de conclusie komt alles samen. Belangrijk is om in je conclusie geen nieuwe onderdelen toe te voegen, daar dient een conclusie niet voor.

Wanneer je je aan dit model houdt dan zal het beslist goed komen met jouw paper. Sleep die studiepunten maar alvast binnen!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s