Introductie tot intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten, wat is dat eigenlijk? Dit vroeg ik me ook af voordat ik een presentatie over dit onderwerp bijwoonde die gegeven werd op het kantoor van De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. Door deze presentatie is het een en ander me duidelijk(er) geworden en hieronder vindt u een introductie tot intellectuele eigendomsrechten.   Intellectuele eigendomsrechten kunnen het beste omschreven worden als monopolies. Zij hebben een eigen bescherming, ze vormen namelijk een lex specialis van de onrechtmatige daad. Bekende voorbeelden van intellectuele eigendomsrechten zijn: auteurs- en octrooirecht.

IMG_52691. Auteursrechten
Hierbij gaat het om een bepaald werk waarbij een bepaalde mate van originaliteit vereist is (je schrijft bijvoorbeeld een boek, of je neemt je eigen nummer op). Het gaat dus, zoals ze dat noemen, om een ‘eigen intellectuele schepping’. Daarbij valt te denken aan werken die waarneembaar zijn (een werk ‘dat nog in je hoofd’ zit behoeft geen bescherming via auteursrechten, zo ver strekt niet niet).
1.1 Wat kun je ermee?
Wanneer je auteursrecht gekregen hebt op jouw ‘eigen intellectuele schepping’, dan krijg je automatisch ook het exploitatierecht, dit betekent dat je jouw creatie dan ook openbaar mag maken (let op: wanneer jij jouw ‘intellectuele schepping’ in een besloten kring zonder betaling verspreidt dan is dit geen openbaarmaking). Hierbij krijg je ook zogenaamde ‘morele rechten’, deze zijn niet overdraagbaar. Daarbij kun je denken aan:
– naamsvermelding
– wijziging
– verminking
Vooral de laatste twee zijn van belang. Als jij de auteursrechten hebt dan ben jij ook de enige die de morele rechten kan uitoefenen. Dit houdt in dat jij de enige bent die het product (om het zo maar even te noemen) mag wijzigen en verminken.
Voorbeeld: als een architect een gebouw ontwerpt dan kun je niet zomaar iets veranderen aan dat gebouw (ook niet van binnen).  Maar, het auteursrecht kent ook beperkingen (anders werd het juristen wel heel gemakkelijk gemaakt). Een voorbeeld op de beperking van het auteursrecht is een parodie.
IMG_52682. Octrooi
Octrooi is een exclusief eigendomsrecht om andere te belemmeren de uitvinding toe te passen. Het heeft slechts een tijdelijke duur: 20 jaar. Octrooi is territoriaal beperkt. Je ontvangt een octrooirecht als je uitvinding nieuw is en in tegenstelling tot het auteursrecht kent het octrooirecht geen verplichting om de uitvinding te realiseren. Als je het octrooirecht gekregen hebt, dan wordt het ingeschreven in het octrooiregister.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s