Psychologie: self-fulfilling prophecy, verwachtingen

Disclaimer: vooropgesteld dient te worden dat ik geen psychologie studeer maar ik heb wel over het hieronder besproken onderwerp genoeg gelezen om het een en ander te verduidelijken. Mensen nemen in een samenleving een bepaalde positie in, daarbij hoort een zogenaamde ‘rol’. De rol waar een mens als het ware ‘inzit’ roept bepaalde verwachtingen op bij anderen. Onbewust streeft een mens de verwachtingen na die bij deze ‘rol’ hoort. Tevens wordt het gedrag dat daarbij hoort verklaard uit de functie die deze rol heeft in de samenleving: mensen gedragen zich zoals de maatschappij van hen verwacht. Hierbij hoort dan ook een zogenaamde self-fulfilling prophecy.   Results and Expectations Concept

De ‘self-fulfilling prophecy’ beschrijft een situatie waarbij een zelfbeeld wordt gecreëerd en een beeld over een ander (een gesprekspartner bijvoorbeeld) en waarbij vervolgens naar dit beeld wordt gehandeld. De term self-fulfilling prophecy wordt ook wel uitgelegd als: ‘gedrag of observaties die worden veroorzaakt door verwachtingen’. In principe beïnvloed men bij een self-fulfilling prophecy wat er gaat gebeuren.
Dictionary Series - Psychology: psychology
Mensen oordelen over elkaar en over zichzelf, deze oordelen nemen wij onbewust mee in verdere stappen tijdens ons leven. Oordelen over elkaar neemt daarbij een bepaalde positie in ons leven: etikettering zorgt ervoor dat verwachtingen die anderen, of de maatschappij, van ons hebben ons (onbewust) beïnvloeden. Volgens psychologen zou het toekennen van een positief oordeel aan een mens ervoor zorgen dat dit positieve verwachtingen zou oproepen. Omgedraaid zou dan het toekennen van een negatief oordeel, negatieve verwachtingen oproepen. Denk hier dus over na wanneer jij over iemand oordeelt.

Bronnen waar dit artikel op is gebaseerd:
– boek: Psychologie en sociologie door: Ella Wijsman
– boek: Psychologie, een inleiding door : Philip George

Advertisements

One thought on “Psychologie: self-fulfilling prophecy, verwachtingen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s