Presenteren 1

We moeten het allemaal wel 1 keer in ons leven ; presenteren. Maar, als jurist in spé is een van de competenties waarover je moet beschikken: het spreken voor een grote groep. Een betere oefening hiervoor dan door middel van het geven van een presentatie bestaat bijna niet. Daarom worden hieronder een aantal punten besproken die je in acht kunt houden bij de voorbereiding van een presentatie. (Dit artikel wordt overigens in 2 delen gesplitst, dit deel gaat over de voorbereiding van een presentatie en het tweede deel zal gaan over het presteren op zich.) Lees hieronder meer. Continue reading

Advertisements

Hoe kunt je het beste een debat aanpakken?

Bij een debat verdedig je mondeling een stelling. Vaak gaat voorafgaand aan het debat het schrijven van een betoog, of een ander schriftelijk stuk, waarbij je alvast de argumenten die jij gaat gebruiken in je debat naar voren kunt halen. Zoals al eerder vermeldt is, is het schrijven van een stuk met goede overtuigende argumenten één ding, en het echt overbrengen van deze argumenten een ander.
Lees daar hieronder meer over. Continue reading

Overtuigingskracht

Disclaimer: dit artikel is al eerder verschenen op ‘http://hetlevenvaneenrechtenstudent.blogspot.nl/‘, maar als auteur van dit artikel, is er geen sprake van plagiaat. Verder zijn wijzigingen aangebracht.

Rechtenstudenten worden als het ware bekogeld met assertiviteit en argumentatie. Argumentatie en assertiviteit spelen dan ook een grote rol binnen de wereld waar een rechtenstudent in terecht zal komen. Overtuigend over komen is dan ook een hoog streven. Maar hoe bereik je die overtuigingskracht? Lees daar hieronder meer over. Continue reading

Waarom een rechtsvergelijking zo belangrijk is

Als jurist in spé krijg je steeds meer te maken met internationaalrechtelijke bepalingen. De Europese Unie heeft een grote invloed op ons Nederlands rechtstelsel, zo blijkt ook uit het ‘Van Gend en Loos’ arrest en het Costa/ENEL arrest dat doorwerking van Europees recht en het prevaleren van Europees recht regelde. Daarnaast zorgen art. 93+94 van de grondwet hetzelfde voor het Internationale recht. Continue reading

Als een jurist leren denken

Daar ga je dan, als eerstejaars begin je aan de universiteit met een doel: je wilt rechtsgeleerdheid studeren en het later écht maken als jurist.  Maar, het valt je op dat je vanaf dag 1 in het diepe wordt gegooid en dat er veel van je wordt verwacht. Het juridisch jargon is lastig en sommige uitspraken van de Hoge Raad vind je onbegrijpelijk. Als een jurist leren denken is een vak op zich, je zult dit even onder de knie moeten krijgen. Daarom worden hieronder een paar tips besproken die je zullen helpen bij het leren denken als een jurist.  Continue reading