Waarom een rechtsvergelijking zo belangrijk is

Als jurist in spé krijg je steeds meer te maken met internationaalrechtelijke bepalingen. De Europese Unie heeft een grote invloed op ons Nederlands rechtstelsel, zo blijkt ook uit het ‘Van Gend en Loos’ arrest en het Costa/ENEL arrest dat doorwerking van Europees recht en het prevaleren van Europees recht regelde. Daarnaast zorgen art. 93+94 van de grondwet hetzelfde voor het Internationale recht. law Recht verandert met de tijd, daarbij komen nog meer rechtsvragen die opgelost dienen te worden in het belang van de maatschappij. Immers, een samenleving zonder een goed werkend rechtsstelsel functioneert niet optimaal. Daardoor kan een rechtsvergelijking mogelijkheden bieden om oplossingen te geven bij het antwoorden van verschillende (rechts)vragen.

Kennisneming en vergelijking van ons ‘eigen’ recht met het recht van andere landen kan erbij dragen dat (rechts)vragen opgelost kunnen worden. Zo kan het zijn dat vragen die in ons land nog niet opgelost zijn, wel al opgelost zijn in het buitenland. De mogelijkheid bestaat zelfs dat deze vragen in het buitenland veel beter behandeld, en eventueel opgelost, zijn dan hier. Alhoewel het buitenlands recht geen directe werking heeft (op het gemeenschapsrecht en het internationale recht na), is het zeker een bron van inspiratie.

Rechtsvergelijking is mijn inziens een belangrijk onderdeel van onze rechtsstaat zodat er meer eenheid gecreëerd wordt binnen onze Unie. Het hebben van eenheid binnen het recht is belangrijk, niet alleen op nationaal niveau maar ook op supranationaal niveau. Consistentie is daarbij een recht dat opgenomen is in art. 6 EVRM. Om consistentie te kunnen bereiken zal een rechtsvergelijking passend kunnen zijn, zodoende kan er gemakkelijker eenheid bereikt worden, met name binnen onze Unie.

Een echte Ius Commune bereiken is waarschijnlijk het doel maar of rechtsvergelijking daartoe zal leiden is nog maar de vraag. Vooralsnog dient men in het achterhoofd te houden dat het recht van de Europese Unie en internationaal recht in opkomst zijn en in grote mate het Nederlands recht beïnvloeden. Eenheid is nodig en een rechtsvergelijking zal er toe leiden dat dit beter bereikt wordt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s