Een introductie in Engels recht

Engels recht, beter bekend als ‘common law‘ verschilt in grote mate van een ‘civil law‘ stelsel. Hieronder wordt dan ook uitleg gegeven over het common law stelsel, want wat is het eigenlijk? En waarin verschilt het met een civil law stelsel?
In veel staten onderscheidt de relatie tussen de staat en de wet zich door een geschreven constitutie maar in Engeland (en andere staten met een common law stelsel) kent men dit onderscheid niet. Engeland kent een common law stelsel; een stelsel waarbij de regels van het recht ontstaan zijn door rechtspraak. In tegenstelling tot een civil law stelsel waarbij het recht voortvloeit uit Romaanse en Germaanse invloeden.
Het common law stelsel kent daarbij een zogenaamde precedentwerking: uitspraken worden grotendeels gebaseerd op andere uitspraken en zodoende wordt het recht (of de wet) gevormd. Naast deze precedenten wordt common law ook gevormd uit:
– rechtspraak (case law);
– wetgeving (legislation);
– Europees recht (European law).
Bovenstaande zijn de primaire bronnen van (in dit geval) Engels recht (UK law).
Daarnaast zijn er ook secundaire bronnen van Engels recht namelijk:
–  juridische encyclopedieën  (Legal encyclopaedias);
– parlementaire documenten (parliamentary documents);
– juridische tijdschriften (law journals);
–  doctrine (textbooks).

Daarnaast kennen Engelse rechtbanken een verschil tussen ‘trial‘ en ‘appellate‘ rechtbanken. Maar in principe wordt dit verschil bij een civil law stelsel ook gehanteerd. Trial rechtbanken behandelen de zaak in eerste aanleg en (vanzelfsprekend) appellate rechtbanken behandelen de zaak opnieuw, vergelijkbaar met het  hoger beroep in civil law stelsels. Daarnaast ziet het schema van de rechtbanken er in Engeland ook anders uit in tegenstelling tot een schema van een civil law stelsel. COURTSSCHEME

Bovenstaand schema laat een aantal rechtbanken zien.
Bovenaan wordt de supreme court genoemd, welke de hoogste rechtbank is in de hiërarchie.  Daaronder wordt de court of appeal genoemd deze bestaat uit twee afdelingen: een civielrechtelijke afdeling en een strafrechtelijke afdeling.
Samen met de high court vormt de court of appeal een zogenaamd senior court van Engeland en Wales.
De high court is weer verdeeld in verschillende afdelingen: de queens bench,  de family afdeling en de chancery afdeling.
Daarna  volgen nog de county court, de crown court en de magistrates courts. Wat over blijft is de: administrative tribunals en the other courts.  Hieronder valt bijvoorbeeld de: Court of Justice of the European Union,  European Court of Human Rights en de Privy Council.  Zo kan elke rechter een vraag refereren aan de Court of Justice of the European Union.

Vond je dit al ingewikkeld en vraag je je nu af waar dit stelsel allemaal voorkomt? Hieronder je antwoord.
Common law komt logischerwijs voor in Engeland, maar daarnaast ook in (delen van) Amerika, Canada, India, Nieuw-Zeeland en Singapore.

Hopelijk is nu het een en ander duidelijker en ga je wellicht je verder verdiepen in het common law stelsel!

Advertisements

2 thoughts on “Een introductie in Engels recht

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s