Zelf een vonnis schrijven

Wie het vak burgerlijk procesrecht volgt of moet volgen weet nu ondertussen hoe lastig dit vak kan zijn en hoe weinig dit tot verbeelding kan spreken. Rechtenfaculteiten geven daarom soms naast het vak burgerlijk procesrecht een ‘praktijk vak’ waarbij men leert om processtukken op te stellen, of waarbij men zelfs leert om een civiele casus te bepleiten in een oefenrechtbank setting. Wie processtukken leert schrijven leert dit ogenschijnlijk van begin tot eind, dat wil zeggen, vanaf een dagvaarding tot een vonnis. Alhoewel een vonnis schrijven een lastig onderdeel is, is het wel nuttig en daarnaast zeer leuk om te weten hoe je zoiets zelf kan maken. Door het zelf maken van een vonnis krijg je ook meer inzicht in het lezen van deze stukken tekst. Hoe een vonnis in elkaar steekt lees je hieronder.

Allereerst dien je te kijken naar de opmaak van je vonnis. Het netst is wanneer je vonnis een zakelijke opmaak heeft. Een gepast lettertype voor deze stijl is dan natuurlijk ‘Times new roman’,  lettergrootte 12. Wanneer je dit hebt ingesteld, kun je verder naar de ‘kaft’ van het vonnis. Elk vonnis heeft een titel (over een titel hoef je niet lang te denken want die is: ‘vonnis’), daaronder een administratieve opsomming met daarbij vermeld: het arrondissement, de zittingslocatie, de datum van de uitspraak en het zaaknummer. Daaronder wordt standaard de bevoegdheid van de rechtbank vermeld en een aanduiding van de partijen. Let er dan wel op dat je dit conform de regels van artikel 230 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering doet. Dit betekent dat je begint met een aanhef, daarna de namen en woonplaats van partijen benoemt en daarna de namen en de woonplaats van de gemachtigden of de advocaten.
Wanneer je bovenstaande op de volgende manier doet dan zit je altijd in de juiste richting:
vonnis1Vervolgens bevat het vonnis: het verloop van de procedure, de slotsom van de dagvaarding en de conclusies van de partijen, de slotsom – als dit aan bod komt-  van het OM, de overwegingen en een beslissing. Als laatst worden de namen van de rechter(s) vermeld en de dag van de uitspraak.

In een vonnis wordt een zakelijker taalgebruik gehanteerd. Elk vonnis kent dan ook zo haar standaardformuleringen. Enkele voorbeelden zijn hieronder weergegeven.  Als voorbeeld wordt een vonnis weergegeven voor een civiele procedure.
vonnis2Vervolgens kun je verder gaan met het geschil, de beoordeling en als laatst een beslissing. Ook in die stukken worden standaard zinnen geformuleerd. Dit kan er dan als volgt uitzien.
vonnis3Hierna volgt de juridische beoordeling, daarin geef je weer wat jij, ofwel, de rechtbank van het geschil vond. Dit beargumenteer je met juridische grondslagen en hierdoor laat je blijken welke partij de zaak gaat winnen. Maar het échte toe of afwijzen van een vordering, dat komt pas in het dictum; dit is de eindbeslissing. Daarna plaats je de namen van de rechters onder het vonnis en daarna is je vonnis zo goed als af.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s