Mensenrechten: toegang tot medicatie

1/3 van de wereldbevolking heeft een gebrek aan toegang tot medicatie terwijl dit een onderdeel is van onze mensenrechten. Mensenrechten zijn een van de meest fundamentele rechten die er zijn. Dat 1/3 toegang tot medicatie mist, is natuurlijk schokkend veel. Omdat deze toegang overal ter wereld gewaarborgd dient te zijn wordt hieronder inzicht gegeven tot dit specifieke mensenrechten onderdeel. RightToHealth2
Toegang tot medicatie houdt in dat men medicatie kan krijgen, dat ze dus fysiek aanwezig zijn en toegankelijk maar daarnaast ook betaalbaar. Veel patiënten betalen namelijk zelf voor hun medicatie en het is lang nog niet zo geregeld als het in Nederland is op de rest van de wereld. Er zijn echter wel maatregelen op de globale ‘markt’ om de toegang tot medicatie te reguleren.

Wanneer een ‘fabrikant’ een medicijn uitvindt, krijgt hij daar patent op. Het gaat immers om intellectuele eigendomsrechten.
Als er patent is op het uitgevonden medicijn dan heb je als  ‘fabrikant’ een monopoliepositie. Dit waarborgt dat één iemand (bijvoorbeeld farmaceutisch bedrijf) één specifiek medicijn voor 20 jaar kan verkopen en daardoor is er weinig tot geen concurrentie. Dit houdt daarnaast ook in dat er geen prijzenoorlog kan plaatsvinden wat medicatie betreft. Daardoor blijft een medicijn betaalbaar voor een ieder, althans dat is de bedoeling.

Toegang tot medicatie is eveneens opgenomen in verdragen. Het recht op toegang tot medicatie is onder andere geregeld in artikel 6 van het internationale verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en in artikel 12 van het internationale verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Door deze opname in de verdragen is het een gecodificeerd mensenrecht en daarmee kan het bijna niet door staten worden genegeerd. Bovendien is het laatstgenoemde verdrag een van de meest geratificeerde verdragen van de wereld. Daarnaast zorgen deze verdragen voor staatsverplichtingen, dat wil zeggen dat staten zich aan de regels die opgenomen zijn in de verdragen moeten houden.

Het recht, waarover gesproken wordt, valt onder de noemer ‘recht op gezondheid’. Dat houdt in dat men, als burger zijnde, bepaalde rechten en privileges heeft ten aanzien van onze gezondheid. Dit houdt onder andere in dat men recht heeft om een dokter te kunnen bezoeken maar daarnaast houdt het ook het recht op onderwijs in. Het is dus een heel breed recht.

Het is de staat die ervoor moet zorgen dat medicatie beschikbaar, toegankelijk, aanvaardbaar en van goede kwaliteit is.
Maar uit eindelijk zijn mensenrechten zo flexibel dat staten deze criteria op hun eigen wijze kunnen vervullen.
Dat er een patent op medicatie wordt gezet is een goede oplossing voor de toegang tot medicatie te realiseren. Men kan door deze constructie ervoor zorgen dat medicatie in ieder geval -voor zover als mogelijk- betaalbaar blijft. Dit patent en recht op gezondheid (toegang tot medicatie) gaan daardoor goed samen.

Advertisements

2 thoughts on “Mensenrechten: toegang tot medicatie

  1. Hallo, ik schrijf mijn masterproef over patenten en de invloed hierop wat betreft toegang tot medicijnen. Ik vroeg me af of u uw mening zou kunnen delen over ‘waarom een patent en toegang tot medicijnen goed samengaan’. A.d.h.v. mijn research vond ik eerder negatieve informatie over het invoeren van bv het patent van TRIPS en de invloed op de toegang tot medicijnen.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s