Alternatieven voor geschillenbeslechting

Wanneer burgers denken aan een oplossing voor hun probleem dan wordt er vaak direct gerefereerd aan de rechter.
Wat over het oog gezien wordt, is dat er nog alternatieve manieren voor geschillenbeslechting zijn. Omdat deze manieren vaak worden vergeten, wordt daarom het een ander uiteengezet inzake deze alternatieven.
Disclaimer: voor het gemak worden alleen de civielrechtelijke (burger tegen burger) alternatieven voor geschillenbeslechting besproken.

Allereerst is het handig om te weten welke alternatieven men kent. In het civiele recht kent men de volgende manieren om  een juridisch probleem op te lossen:
– mediation
– arbitrage
– onderhandelen
– bindend advies
– een procedure starten.

Het starten van een procedure wil zeggen dat men de zaak voor de rechter brengt. Deze manier van geschillenbeslechting is vaak ‘de meest voor de hand liggende’  maar ook veruit het duurst. Daarom wordt aan deze manier geen aandacht verder geschonken in dit artikel.

1. onderhandelen
Wellicht de ‘goedkoopste’ oplossing, men betaalt namelijk alleen de advocaat, is onderhandelen. Men kan uw probleem oplossen door eens goed om de tafel te gaan zitten met uw wederpartij om de zaken te bespreken. Bovendien vloeit uit de gedragsregels van advocaten voort dat zij verplicht zijn om een schikking voor te stellen aan u als partij. Kiest u er niet voor, dan is dat uw eigen keuze. Maar, hoe mooi zou het zijn als u uw probleem oplost door enkel te praten met uw wederpartij.

2. mediation
Komt u er echt niet uit dan kunt u ook kiezen voor mediation. Dit is alleen wat duurder. Naast een advocaat dient u ook de mediator te betalen. De mediator is een bemiddelaar. Hij helpt partijen om de zaak tot een goed einde te brengen. Hij is dus een bemiddelaar aan de ‘onderhandeltafel’.

3. bindend advies
Alhoewel de benaming ervan misleidend is, is ook het bindend advies een goede manier van geschillenbeslechting. Het bindend advies is echter niet een echt advies. Het is immers bindend. Het is een afspraak die een derde de bevoegdheid geeft om te beslissen. Anders dan mediation neemt u dus de beslissing niet zelf.

4. arbitrage
Arbitrage, ook wel scheidsgerecht genoemd, is een manier van geschillenbeslechting waarbij er een rechtbank -als het ware- in het leven wordt geroepen. Een voordeel is dat men niet gebonden is aan juristen. Men kan dus professionals uit uw beroepssector als ‘rechtbank’ aanstellen. Hierbij neemt de arbiter de beslissing, die heeft immers die bevoegdheid gekregen. Deze manier van geschillenbeslechting is echter duurder dan de andere manieren.

Waarschijnlijk is de beste manier om een geschil op te lossen door middel van een onderhandeling. Begrijpelijk is echter dat dit niet altijd zal lukken of dat uw wederpartij dit absoluut niet wil. De keuze is aan u, maar denk in ieder geval na over  de hiervoor besproken manieren van geschillenbeslechting in een civielrechtelijk conflict. Meteen naar de rechter stappen zorgt voor stress en oplopende emoties, daar staat niemand op te wachten. Bovendien kan procederen altijd nog.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s