De uitvoering en het bestaan van het lex specialis beginsel in internationaal humanitair recht: nog relevant of achterhaald?

Het lex specialis beginsel is er  om wisselwerking tussen internationaal humanitair recht en internationale mensenrechten te bewerkstelligen. Althans, daar focust de literatur  aan de ene kant veelal op. [1] Aan de andere kant  geeft de literatuur weer dat het beginsel voor verwarring zorgt.[2] Daarnaast wordt in de literatuur weergegeven dat er verschillende problemen relateren aan het beginsel.[3] Hierdoor kan de vraag worden gesteld of het beginsel nog wel echt nodig is om de wisselwerking tussen internationaal humanitair recht en internationale mensenrechten te bewerkstelligen of kan dit ook door middel van alternatieven worden gedaan.  Continue reading

Advertisements

De effectiviteit van internationaal milieurecht

Het recht is noodzakelijk om menselijk gedrag te reguleren. Dus ook om menselijk gedrag met betrekking tot het milieu te reguleren. [1] Het milieu is een globale verantwoording, en om het menselijk gedrag te reguleren met betrekking tot het milieu, dient het milieu te worden geplaatst onder internationaal milieurecht. [2] Internationaal milieurecht is een rechtsgebied dat nog in ontwikkeling is. Maar met vele pogingen tot het reguleren van het globale milieu, waarbij sommige verdragen effectiever waren dan andere, kan er alvorens worden geconcludeerd dat het internationaal milieurecht op zijn minst haar best doet om het menselijk gedrag met betrekking tot het milieu te reguleren. [3] Echter blijft de vraag centraal hoe effectief dit milieurecht nou eigenlijk is. Daar wordt, in wat volgt, een antwoord op geformuleerd. Continue reading

Waarom een rechtsvergelijking zo belangrijk is

Als jurist in spé krijg je steeds meer te maken met internationaalrechtelijke bepalingen. De Europese Unie heeft een grote invloed op ons Nederlands rechtstelsel, zo blijkt ook uit het ‘Van Gend en Loos’ arrest en het Costa/ENEL arrest dat doorwerking van Europees recht en het prevaleren van Europees recht regelde. Daarnaast zorgen art. 93+94 van de grondwet hetzelfde voor het Internationale recht. Continue reading

Als een jurist leren denken

Daar ga je dan, als eerstejaars begin je aan de universiteit met een doel: je wilt rechtsgeleerdheid studeren en het later écht maken als jurist.  Maar, het valt je op dat je vanaf dag 1 in het diepe wordt gegooid en dat er veel van je wordt verwacht. Het juridisch jargon is lastig en sommige uitspraken van de Hoge Raad vind je onbegrijpelijk. Als een jurist leren denken is een vak op zich, je zult dit even onder de knie moeten krijgen. Daarom worden hieronder een paar tips besproken die je zullen helpen bij het leren denken als een jurist.  Continue reading