De uitvoering en het bestaan van het lex specialis beginsel in internationaal humanitair recht: nog relevant of achterhaald?

Het lex specialis beginsel is er  om wisselwerking tussen internationaal humanitair recht en internationale mensenrechten te bewerkstelligen. Althans, daar focust de literatur  aan de ene kant veelal op. [1] Aan de andere kant  geeft de literatuur weer dat het beginsel voor verwarring zorgt.[2] Daarnaast wordt in de literatuur weergegeven dat er verschillende problemen relateren aan het beginsel.[3] Hierdoor kan de vraag worden gesteld of het beginsel nog wel echt nodig is om de wisselwerking tussen internationaal humanitair recht en internationale mensenrechten te bewerkstelligen of kan dit ook door middel van alternatieven worden gedaan.  Continue reading

De effectiviteit van internationaal milieurecht

Het recht is noodzakelijk om menselijk gedrag te reguleren. Dus ook om menselijk gedrag met betrekking tot het milieu te reguleren. [1] Het milieu is een globale verantwoording, en om het menselijk gedrag te reguleren met betrekking tot het milieu, dient het milieu te worden geplaatst onder internationaal milieurecht. [2] Internationaal milieurecht is een rechtsgebied dat nog in ontwikkeling is. Maar met vele pogingen tot het reguleren van het globale milieu, waarbij sommige verdragen effectiever waren dan andere, kan er alvorens worden geconcludeerd dat het internationaal milieurecht op zijn minst haar best doet om het menselijk gedrag met betrekking tot het milieu te reguleren. [3] Echter blijft de vraag centraal hoe effectief dit milieurecht nou eigenlijk is. Daar wordt, in wat volgt, een antwoord op geformuleerd. Continue reading

Veranderingen voor online kansspel Unibet

Elke sportfan kent de app ‘Unibet’ inmiddels wel. Als echt sportfanaat heb je die app hoogstwaarschijnlijk altijd bij de hand en zoek je de beste mogelijkheden uit om zo veel mogelijk winst te maken uit je inzet. Als Unibet gebruiker maak je deel uit van het online gokwereldje. Dit jaar zal het een en ander veranderen met betrekking tot het online gokken, zoals je hier kunt lezen. Continue reading

Modernisering kansspelbeleid

U kent het wel, de bingo om de hoek en de Staatsloterij waar u altijd aan deelneemt. Net als u doen vele anderen ook mee aan kansspellen. Online kansspelen maakt daar een onderdeel van uit. De wetgeving op het gebied van het online kansspelen wilt de overheid gaan veranderen. Het is immers de bedoeling dat er een vergunning ter beschikking wordt gesteld voor het online kansspelen. Dit is echter niet de enige modernisatie ten aanzien het beleid. Hieronder worden de belangrijkste punten weergegeven. Continue reading

Mensenrechten: toegang tot medicatie

1/3 van de wereldbevolking heeft een gebrek aan toegang tot medicatie terwijl dit een onderdeel is van onze mensenrechten. Mensenrechten zijn een van de meest fundamentele rechten die er zijn. Dat 1/3 toegang tot medicatie mist, is natuurlijk schokkend veel. Omdat deze toegang overal ter wereld gewaarborgd dient te zijn wordt hieronder inzicht gegeven tot dit specifieke mensenrechten onderdeel. Continue reading

Zelf een vonnis schrijven

Wie het vak burgerlijk procesrecht volgt of moet volgen weet nu ondertussen hoe lastig dit vak kan zijn en hoe weinig dit tot verbeelding kan spreken. Rechtenfaculteiten geven daarom soms naast het vak burgerlijk procesrecht een ‘praktijk vak’ waarbij men leert om processtukken op te stellen, of waarbij men zelfs leert om een civiele casus te bepleiten in een oefenrechtbank setting. Wie processtukken leert schrijven leert dit ogenschijnlijk van begin tot eind, dat wil zeggen, vanaf een dagvaarding tot een vonnis. Alhoewel een vonnis schrijven een lastig onderdeel is, is het wel nuttig en daarnaast zeer leuk om te weten hoe je zoiets zelf kan maken. Door het zelf maken van een vonnis krijg je ook meer inzicht in het lezen van deze stukken tekst. Hoe een vonnis in elkaar steekt lees je hieronder. Continue reading